14.700 Antiglobulinreagens

  14.700 Antiglobulinreagens 14.720 For hver ny leverance foretages følgende kvalificering i forbindelse med modtagekontrol: Antiglobulinreagens til IAT: Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er IgG-sensibiliserede. Testreagenset skal […]

14.600 Erytrocytter til antistofidentifikation

    14.600 Erytrocytter til antistofidentifikation 14.610 Erytrocytter, som anvendes til antistofidentifikation skal være af blodtype 0. 14.620 Til bestemmelse af nogle antistoffer kræves dog, at der suppleres med erytrocytter […]

14.400 Øvrige testreagenser

14.400 Øvrige testreagenser 14.420 For hver ny leverance foretages følgende kvalificering i forbindelse med modtagekontrol: Testreagenset skal give positiv reaktion med erytrocytter, som udtrykker antigenet på baggrund af heterozygoti for […]

14.300 Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose

  14.300 Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose 14.310 Testreagenser med specificiteten anti-D skal anvendes. 14.320  For hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med modtagekontrol, hvor det sikres, at følgende […]

14.200 Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose

    14.200 Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose 14.210 Testreagenser med specificiteterne anti-A og anti-B skal anvendes. 14.220 For hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med modtagekontrol, hvor det […]

14.100 Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol

  14.100 Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol 14.110 Erytrocytter med typerne A og B skal anvendes. 14.120 Ved hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med modtagekontrol og der undersøges […]

14.000 Kvalificering af reagenser

    14.000 Kvalificering af reagenser 14.010 Kommercielle blodtypereagenser skal iht. Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik være CE-mærket. Disse reagenser er omfattet […]