14.500

Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer

14.510 Erytrocytter, der anvendes til screening for irregulære antistoffer skal være af blodtype 0.
14.520 Erytrocytter, som reagerer med HLA specifikke antistoffer (Bg),
bør undgås.
14.530 Følgende antigener bør være repræsenteret på erytrocytterne:
C, c, D, E, e, Cw K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S og s.
Af disse skal følgende udtrykkes på baggrund af homozygoti for
det bagvedliggende gen:
Jka og Jkb.
Desuden kan følgende med fordel udtrykkes på baggrund af
homozygoti for det bagvedliggende gen:
D, c, K, Fya, Fyb, S og s.