14.700

Antiglobulinreagens

14.720 For hver ny leverance foretages følgende kvalificering i forbindelse med modtagekontrol:
Antiglobulinreagens til IAT:

  • Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er IgG-sensibiliserede.
  • Testreagenset skal give negativ reaktion med testerytrocytter, som er usensibiliserede.

Antiglobulinreagens til DAT:

  • Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er IgG-sensibiliserede.
  • Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er C3-sensibiliserede.
  • Testreagenset skal give negativ reaktion med testerytrocytter, som er usensibiliserede.