14.300

Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose

14.310 Testreagenser med specificiteten anti-D skal anvendes.
14.320  For hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med
modtagekontrol, hvor det sikres, at følgende reaktion opnås:

  • Anti-D skal give min. 3+ med erytrocytter, der udtrykker
    D antigen.
  • Testreagenset skal give negativ reaktion mod testerytrocytter, som er antigennegative mht. det korresponderende antigen.
14.330 Til RhD bestemmelse af patienter skal der anvendes anti-D
testsera, der giver negativ reaktion med varianten RhDVI. Se
også 13.430.
14.335 Til RhD bestemmelse af bloddonorer og nyfødte af RhD neg
mødre med henblik på RhD profylakse skal der anvendes anti-D
testsera, der giver positiv reaktion med RhDVI. Se også 10.420
(donorer) og 13.435 (nyfødte).
14.340 Kvalificering kan suppleres, så der også skal være en positiv reaktion med korresponderende antigen, som er svagt udtrykt.
Hvis flydende reagenser anvendes til rutine RhD typebestemmelse kan en kvalificering suppleres med titer bestemmelse overfor korresponderende antigen, som minimum bør være
16.