14.100

Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol

14.110 Erytrocytter med typerne A og B skal anvendes.
14.120 Ved hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med
modtagekontrol og der undersøges for reaktionsstyrke (3-4
plus) og specificitet med de testreagenser, der anvendes til
erytrocytdiagnose