14.200

Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose

14.210 Testreagenser med specificiteterne anti-A og anti-B skal anvendes.
14.220 For hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med
modtagekontrol, hvor det sikres, at følgende reaktionstyrker
opnås:

  • Anti-A skal give min. 3+ med erytrocytter, der udtrykker
    A antigen
  • Anti-B skal give min. 3+ med erytrocytter, der udtrykker
    B antigen.
  • Testreagenset skal give negativ reaktion mod testerytrocytter, som er antigennegative mht. det korresponderende antigen.
14.230 Kvalificering kan suppleres, så der også skal være en reaktion
på minimum 3+ med korresponderende antigen, som er svagt
udtrykt. Hvis flydende reagenser anvendes til rutine AB0 typebestemmelse kan en kvalificering suppleres med titer bestemmelse overfor korresponderende antigen, hvor titer minimum
bør være 128 mod stærkt udtrykte antigener og 64 mod svagt
udtrykte antigener.