R.502 Resolutioner og rekommandationer

R.502 Resolutioner og rekommandationer Harmonisation of legislation of member States relating to removal, grafting and transplantation of human substanses. Resolution (78) 29. Transport and international exchange of substances of human […]

R.500 Europarådet

      R.500 Europarådet R.501  Konventioner og aftaler European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin (ETS no. 26, 1958). European Agreement on the Exchange of […]

R.400 Det Europæiske Fællesskab

    R.400 Det Europæiske Fællesskab R.401 Gældende direktiver og bestemmelser vedr. lægemidler med relevans for blod- og vævscentre Rådets afgørelse 87/67/EØF af 26/01/1987 om accept på Fællesskabets vegne af […]

R.300 Andre officielle danske bestemmelser

R.300 Andre officielle danske bestemmelser LOV nr. 217 af 28/04/1993. Forslag til Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. BEK nr. 914 af 19/11/1992. Bekendtgørelse om […]

R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer

  R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer LOV nr. 23 af 15/01/2018. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven). BEK nr. 672 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af […]

R.200 Dansk lovgivning mv.

  R.200 Dansk lovgivning mv. R.201 Sundhedsvæsenets centralstyrelse LBK nr. 903 26/08/2019. Bekendtgørelse af sundhedsloven LOV nr. 545 af 24/06/2005. Lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse […]

R.100 Oplysninger på internettet

    R.100 Oplysninger på internettet R.110 Love, bekendtgørelser og vejledninger: Retsinformation. R.111 Regler for blod og væv, herunder henvisninger til relevant lovgivning på blod- og vævsområdet. Styrelsen for patientsikkerhed. […]