R.100 Oplysninger på internettet
R.110 Love, bekendtgørelser og vejledninger: Retsinformation.
R.111 Regler for blod og væv, herunder henvisninger til relevant lovgivning på blod- og vævsområdet. Styrelsen for patientsikkerhed.
R.112 National klinisk retningslinje (NKR): Sundhedsstyrelsen.
R.113 Blodcentre og vævscentre: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.114 Redegørelse for blodområdet: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.115 Bivirkninger og utilsigtede hændelser ved blod og blodprodukter: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.120 EU: retsforskrifter.
R.130 Europarådet: publikationer.