4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

  4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod 4.431 Donors hæmoglobinkoncentration skal måles i tilslutning til hver fuldblodstapning for at sikre mod udvikling af blodmangel. 4.432 Hæmoglobinkoncentrationen fra forrige tapning bør […]

4.410 Puls og blodtryk

    4.410 Puls og blodtryk 4.411 Der er intet krav om rutinemæssig blodtryksundersøgelse ved tapning. 4.411 Hvis blodtryk måles, skal pulsen være regelmæssig. Frekvensen bør være mellem 50 og […]

4.420 Krav til donors alder og kropsvægt

4.420  Krav til donors alder og kropsvægt 4.421  Krav til donors alder og kropsvægt fremgår af Tabel 4.1. 4.422  Donor skal være fyldt 17 år. For 17-årige skal der foreligge […]

4.200 Øvrige generelle principper

    4.200 Øvrige generelle principper 4.210 Ved afgørelse af, om en person egner sig som donor, skal der tages hensyn til såvel donor som recipient. Donor skal kunne tappes […]

4.100 Generelle myndighedskrav

  4.100 Generelle myndighedskrav 4.110 Umiddelbart før tapningen skal det ved et klinisk skøn og interview af donor afgøres, om der er noget til hinder for tapningen. Der skal lægges […]