4.440

Donorer som har holdt pause

4.441 Har donor holdt pause i mere end 5 år, skal donor håndteres
som ny donor.