4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

 

4.430

Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

4.431 Donors hæmoglobinkoncentration skal måles i tilslutning til
hver fuldblodstapning for at sikre mod udvikling af blodmangel.
4.432 Hæmoglobinkoncentrationen fra forrige tapning bør foreligge,
inden donor kan tappes til en fuldblodstapning.
4.433 Ved mistanke om anæmi bør hæmoglobinkoncentrationen undersøges i blodprøve, udtaget inden fuldblodstapning finder
sted. Hvis hæmoglobinkoncentrationen afviger fra kravene, eller hvis den falder mere end 1,3 mmol/l (20 g/l) imellem to på
hinanden følgende tapninger, skal donor som udgangspunkt
undersøges nærmere.
4.434 Krav til hæmoglobinkoncentration, proteinkoncentration og
trombocytkoncentration fremgår af Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hæmoglobin-, protein- og trombocytkoncentration

Hæmoglobinkoncentration, >= 8,4 mmol/l (før tapning)
>= 7,8 mmol/l (efter tapning)
Gælder for allogene fuldblodsdonorer
Hæmoglobinkoncentration, >= 7,8 mmol/l (før tapning)
>= 7,0 mmol/l (efter tapning)
Proteinkoncentration >= 60 g/l Proteinanalysen for plasmaferesedonorer skal foretages mindst 1 gang årligt,
se 6.442
Trombocytkoncentration >= 150 x 109
/l
Niveaukrav for trombocytaferesedonorer