3.500 Overflytning af bloddonorer

  3.500 Overflytning af bloddonorer 3.510 Ved overflytning af en bloddonor fremsendes oplysninger om donors helbredsforhold og andre relevante oplysninger direkte fra det ene blodcenter til det andet. Har det […]

3.400 Registrering af bloddonorer

  3.400 Registrering af bloddonorer 3.410 Bloddonorer skal identificeres og registreres med navn og personnummer og der skal registreres oplysninger om, hvorledes donor kan kontaktes. 3.420 Som donationsidentifikationssystem og registreringssystem […]

3.300 Information fra bloddonorer

  3.300 Information fra bloddonorer 3.310 Oplysninger fra donor herunder helbredsoplysninger skal indhentes ved anvendelse af spørgeskema fra kompetente myndigheder suppleret med interview i enrum. 3.311 Fingeraftryk kan anvendes som […]

3.200 Information til bloddonorer

  3.200 Information til bloddonorer 3.201 Alle bloddonorer skal informeres om punkterne 3.211-3.224, jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Dette gøres […]

3.100 Definition

  3.100 Definition 3.110 En bloddonor er en person, der i landets blodbanker, herunder mobile blodbanker, tappes for blod eller blodkomponenter, som skal anvendes til patientbehandling eller fremstilling af blodderivater […]