3.500

Overflytning af bloddonorer

3.510 Ved overflytning af en bloddonor fremsendes oplysninger om
donors helbredsforhold og andre relevante oplysninger direkte
fra det ene blodcenter til det andet. Har det nye blodcenter ikke donors helbredsoplysninger, skal donor betragtes som ny.
3.520 Foreligger der skriftlig oplysning om blodtype, der er udført i
overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 10, kan denne anvendes som grundlag for blodtypemærkningen. Inden frigivelse af blodet skal foretages rutineblodtypebestemmelse af
donor, og resultatet skal stemme overens med den tidligere
blodtype.
3.530 Hvis resultatet af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser
var uden anmærkninger ved donors foregående besøg, kan der
på overflytningsdokumentet anføres Obligatoriske smittemar-kørundersøgelser: uden anmærkninger, så donor kan tappes
ved første besøg i det nye blodcenter