A3.500 Kritiske forbrugsartikler

  A3.500 Kritiske forbrugsartikler A3.510 Nedenfor er anført forskellige forbrugsartikler, der kan være nødvendige i katastrofe- og afskæringssituationer. Forbrugsartiklerne afhænger i øvrigt af de i blodbanken anvendte metoder. A3.520 For […]

20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab

20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab A3.000 De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i sundhedslovens § 169 og § 210 samt Bekendtgørelse nr. 9321 af 1. april […]