A3.500 Kritiske forbrugsartikler
A3.510 Nedenfor er anført forskellige forbrugsartikler, der kan være
nødvendige i katastrofe- og afskæringssituationer. Forbrugsartiklerne afhænger i øvrigt af de i blodbanken anvendte metoder.
A3.520 For en del af forbrugsartiklerne er det nødvendigt at indføre
kontrolrutiner for at sikre udskiftning af artikler med overskredet holdbarhedsdato.
A3.530 Forbrugsartikler i forbindelse med tapning af donorer

 • tappeprotokoller, herunder protokoller til tapning af
  donorer med ukendt blodtype. Tappeprotokollen skal
  som minimum indeholde rubrikker til

  • donors navn
  • donors personnummer
  • donors adresse
  • donors signatur
  • tappers og kontrollants initialer
  • tappetidspunkt
 • nummeretiketter såfremt de ikke indgår i tappeprotokollen
 • blodposer
 • pilotglas (slangestykker kan anvendes)
 • middel til huddesinfektion
 • vatpinde/-tamponer
 • plaster
 • bind
 • staseslanger
 • mekaniske vægte
 • sakse
 • peaner
 • klips og klipsetænger til lukning af blodportioner (knuder kan anvendes).
A3.540 Forbrugsartikler til blodtypebestemmelse af donorportioner

 • anti-A, anti-B, anti-RhD (komplet/kompletterende)
  samt tilhørende kontrolreagenser
 • reagensglas inklusive stativer, eventuelt glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.
A3.550  Forbrugsartikler til blodtypebestemmelse af patienter

 • anti-A, anti-B, anti-RhD (komplet/kompletterende)
  samt tilhørende kontrolreagenser
 • reagensglas, inklusive stativer evt. glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.
A3.560  Forbrugsartikler til udførelse af AB0-forligelighedsundersøgelse

 • reagensglas, inklusive stativer evt. glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.