A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift
A3.310  De sædvanlige nødprocedurer tages i brug inklusive nødlister
over tapbare donorer. Evt. overgang til manuelle teknikker.
Dette kræver dog opretholdelse af et lager af testreagenser,
glas, glasplader, etiketter etc. (se nedenfor) samt fortsat beherskelse af teknikken.
A3.320  Følgende bør være på nødstrøm
• køleskabe, frysere og trombocytskabe, der indeholder
blodkomponenter

 • køleskabe og frysere der indeholder reagenser
 • blodtypemaskine
 • udstyr til smittemarkørundersøgelse
 • centrifuge til blodprøver
 • centrifuge til søjlekort
 • centrifuge til mikrotiterplader
 • inkubatorer
 • fotokopimaskine
 • faxmaskine
 • rumbelysning
 • lys ved udvalgte arbejdspladser
 • udvalgte IT-arbejdsstationer
 • udvalgte printere
 • netservere
 • blodbank-IT server
 • alarmsystemer (CTS anlæg)
A3.330 Lommelygter med funktionsduelige batterier kan være nødvendige.
A3.340 Det er vigtigt at huske, at en hel del moderne blodbankudstyr
er afhængig af strøm, fx

 • svejseapparater
 • blodmixere til anvendelse ved tapning
 • blodpressere
 • sterilsvejsere
 • automatpipetter
 • vandbade
 • plasmaoptøningsbade
 • vægte