A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet
A3.110 I denne situation maksimeres antallet af blodtapninger under
fortsat anvendelse af sædvanlige procedurer samt fremstilling
af sædvanlige blodkomponenter.
A3.120  Den maksimale kapacitet bestemmes af en række lokale faktorer:

 • antallet af tappebare donor. I områder, hvor donorerne
  tappes hyppigt, vil antallet af tapbare donorer efter de
  normalt gældende regler være beskedent. Det lokale
  donorkorps må medvirke til at donorkorpset får en passende størrelse (gennemsnitlig tappefrekvens cirka 1,5).
 • mængden af kvalificeret personale til donorindkaldelse,
  donormodtagelse etc.
 • antal tappelejer og antal kvalificeret tappepersonale.
 • mængden af kvalificeret personale til varetagelse af
  blodkomponentproduktion med dertil hørende analyser og procedurer.