17.700 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr

  17.700 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr 17.710 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen, jf. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Bekendtgørelse nr. 1263 […]

17.500 Utilsigtede hændelser uden for blodcentret

    17.500 Utilsigtede hændelser uden for blodcentret 17.510 Utilsigtede hændelser skal indberettes til Sundhedsstyrelsen, jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i […]

17.400 Utilsigtede hændelser i blodcentret

  17.400 Utilsigtede hændelser i blodcentret 17.410 Blodcentret skal straks indberette utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter til Sundhedsstyrelsen, jf. Indenrigs- […]

17.300 Bivirkninger hos recipienter

17.300 Bivirkninger hos recipienter 17.310 Sundhedspersonale skal straks indberette alvorlige bivirkninger iagttaget hos modtager i tilknytning til transfusion med blod eller blodkomponenter til blodcentret, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. […]

17.200 Screening af bloddonorer og look-back

      17.200 Screening af bloddonorer og look-back 17.210 Den ansvarlige læge for blodcentrets skal sikre, at der er procedurer for, at den foretagne screening af donorer bliver indberettet […]

17.100 Alvorlige bivirkninger ved donortapning

    17.100 Alvorlige bivirkninger ved donortapning 17.110 Den for blodcentret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at alvorlige bivirkninger hos donor under eller efter tapning bliver […]