17.200

Screening af bloddonorer og look-back

17.210 Den ansvarlige læge for blodcentrets skal sikre, at der er procedurer for, at den foretagne screening af donorer bliver indberettet månedligt og elektronisk til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, se 11.501.
17.220 Foretagne look-back undersøgelser skal ligeledes indberettes
elektronisk til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut. Konfirmatoriske undersøgelser heraf indberettes
til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut.
Indberetning skal ske elektronisk på www.ssi.dk.