17.700

Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr

17.710 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr skal
indberettes til Lægemiddelstyrelsen, jf. Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelses Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december
2008 om medicinsk udstyr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005 om medicinsk
udstyr til in-vitro diagnostik samt Vejledning nr. 9368 af 21. maj
2021 om vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr.
17.720 Medicinsk udstyr er produkter til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader og handicap.
17.730 Eksempler på utilsigtede hændelser og ulykker, der skal indberettes er, dødsfald eller alvorlig forringelse af helbreddet hos
patient, bruger eller tredje person og årsagen hertil skyldes
medicinsk udstyr. Hændelser, som kunne have været sket, men
som blev afværget, skal også indberettes.
17.740  Indberetningen skal ske elektronisk til Lægemiddelstyrelsen på
www.laegemiddelstyrelsen.dk.