BIVIRKNINGER BLODDONOR

Fra 1. marts ændres reglerne for indberetning af skade til Patienterstatningen. I den anledning er der udarbejdet en samlet vejledning for håndtering af donorer med bivirkninger

Vejledning Donorer med bivirkninger v 1.2 final

Tidligere versioner kan findes ”Arkiv”.