ÅRSRAPPORT DONORBIVIRKNINGER

Blod og bloddonation er en livsnerve i det moderne sundhedsvæsen. Hvert år er der 180.000 danskere, som frivillig, anonymt og uden betaling donerer blod og plasma for at hjælpe andre. Bloddonation er en sikker procedure, som har fundet sted gennem mange år med meget få bivirkninger eller komplikationer for både dem som donerer og modtager blod.

En ny rapport viser, at meget få bloddonorer og patienter oplever bivirkninger eller komplikationer når de donerer og modtager blod. De bivirkninger som finder sted, består oftest af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke og er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Rapporten viser, at stort set alle registrerede bivirkninger er milde uanset tappemåde. I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne inden for få timer og langt størstedelen af bivirkningerne består af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke. Rapporten viser, at bivirkninger er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Blood donation adverse reaction and events annual report 2021

Previous years reports can be found here