VEJLEDNING TIL INDBERETNINGER

Bivirkninger hos modtager af blod og blodkomponenter:

Skal indberettes af den behandledes sygehusafdeling til blodcentret, som har leveret den transfunderede blodkomponent. Blodbanken skal rapportere til Hæmovigilanceudvalget og evt. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hæmovigilance udvalget har udarbejdet en vejledning for indberetninger og klassifikation/beskrivelse af transfusionskomplikationer, Vejledning, Transfusionskomplikation 2.2 marts 2023

Hæmovigilance udvalget anbefaler at man altid starter med at indberette til Hæmovigilance udvalget. Via dette indberetningsskema, fejltransfusion eller transfusionskomplikation, bliver man guidet til, om der også skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bivirkninger i forbindelse med bloddonation:

Registreres i blodbanks-IT og evt. til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hæmovigilance udvalget har udarbejdet en vejledning, som giver en beskrivelse af bivirkninger ved bloddonation, en anbefaling af information og behandling samt en beskrivelse af indberetning, DONOR BIVIRKNINGER