6.800 Bivirkninger ved donortapning

      6.800 Bivirkninger ved donortapning 6.801 Når en bivirkning opstår, er der 4 vigtige områder, der skal håndteres: vurdering af bivirkningen og evt. behandlingsbehov information til donor og […]

6.700 Praktisk udførelse af tapning

    6.700 Praktisk udførelse af tapning 6.701 Ved tapning af blod til transfusionsbrug og til videre forarbejdning til medicin skal følgende sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af registreringsfejl, forbytninger o.l. overholdes: […]

6.600 Tapning af bloddonorer

  6.600 Tapning af bloddonorer 6.610 Tapning af bloddonorer ved fuldblodstapning, ved plasmaferese eller cytaferese skal foregå i blodcentre tilknyttet det offentlige sygehusvæsen eller ved mobile blodtapninger arrangeret i disse […]

6.500 Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde

  6.500 Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde 6.510 Der bør gå mindst 3 døgn mellem to på hinanden udførte trombocytafereser eller leukafereser. 6.511 Der bør gå mindst 2 uger fra […]

6.300 Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde:

  6.300 Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde: 6.310 Der skal almindeligvis gå mindst 3 måneder imellem to fuldblodstapninger. For kvinder i den fertile alder bør der dog almindeligvis tilstræbes et længere […]

6.200 Registrering af tapninger

      6.200 Registrering af tapninger 6.210 Blodcentret skal føre optegnelser over de anvendte bloddonorer med angivelse af entydig personidentifikation, dato og tappenummer for hver blodtapning. Uregelmæssigheder ved tapningen […]

6.120 Plasma til fraktionering

    6.120 Plasma til fraktionering 6.121 Ved plasma til fraktionering (PFF) forstås plasma til fremstilling af lægemidler til patientbehandling, fx albumin og immunglobulin. Plasma kan stamme fra fuldblod eller […]

6.110 Aferesetapning

6.110 Aferesetapning 6.111 Ved aferese afgives dele af blodet ved maskinel tapning. 6.112 Ved plasmaferese afgives plasma fra donor og blodlegemerne tilbagegives under selve tapningen. 6.113 Ved cytaferese afgives blodceller […]