6.110

Aferesetapning

6.111 Ved aferese afgives dele af blodet ved maskinel tapning.
6.112 Ved plasmaferese afgives plasma fra donor og blodlegemerne
tilbagegives under selve tapningen.
6.113 Ved cytaferese afgives blodceller fra donor og blodets øvrige
bestanddele (fx plasma eller røde blodlegemer) tilbagegives til
donor under selve tapningen. Cytaferese kan udføres som erytrocytaferese, dvs. tapning af røde blodlegemer, trombocytaferese, dvs. tapning af blodplader (trombocytter) eller leukaferese (leukocytaferese), dvs. tapning af hvide blodlegemer.
6.114 Opsamlingen af celler kan i nogle tilfælde øges efter administration af særlig medicin. Dette kræver skriftligt informeret
samtykke fra donor
6.115 Ved plasmafereser og trombocytafereser kan intervallerne
mellem donationerne afkortes, da der ikke er behov for den
samme restitutionsfase til gendannelse af de afgivne dele af
blodet.