13.500 Forligelighedsundersøgelse

  13.500 Forligelighedsundersøgelse 13.501  s antistofscreentesten er negativ kan der udføres elektronisk forligelighedsundersøgelse som BAC test, der består af blodtypekontrol (erytrocytdiagnose), antistofscreentest og elektronisk kontrol i blodbankens IT-system, der sikrer […]

13.400 Blodtypesvar

    13.400 Blodtypesvar 13.401 Der afgives et elektronisk eller skriftligt blodtypesvar indeholdende oplysninger om recipientens fulde navn, personnummer, AB0 og RhD blodtype, samt resultatet af antistofscreentesten. 13.402 Blodtypesvaret skal […]

13.300 Antistofscreentest

  13.300 Antistofscreentest 13.310  Som led i AB0 og RhD blodtypebestemmelse bør recipientens plasma undersøges for irregulære erytrocytantistoffer. Dette er for at fastslå, om recipienten har behov for fænotypeudvalgte erytrocytkomponenter […]

13.200 Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide

13.200 Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide 13.210 Blodtypebestemmelse før blodtransfusion skal indeholde AB0 og RhD blodtypebestemmelse. AB0 blodtypebestemmelsen skal indeholde både en erytrocytdiagnose og en plasmakontrol. 13.220 Erytrocytdiagnosen skal indeholde […]