13.600

Specielle forhold for nyfødte og børn under 3 måneder

13.601 Nyfødte og børn under 3 måneder

  • producere sjældent egne antistoffer (anti-A/anti-B)
  • kan have anti-A eller anti-B (IgG) overført fra moderen
  • kan have antistoffer (IgG) overført fra moderen, der er
    rettet mod erytrocytter, leukocytter eller trombocytter
13.610 På børn op til 12 måneder kan AB0 blodtypebestemmelsen udføres som to gange erytrocytdiagnose uden plasmakontrol.
RhD blodtypebestemmelse udføres som beskrevet i 13.230 og
13.235.
13.611 Forligelighedsundersøgelse på børn op til 3 måneder udføres
som elektronisk forlig med mindre, der er påvist irregulære
erytrocytantistoffer hos mor eller barn. Det elektroniske forlig
er gyldigt indtil barnet er 3 måneder.
Er der påvist irregulære erytrocytantistoffer hos mor eller barn,
udføres serologisk forlig og afhængigt af situationen anvendes
mors plasma eller barnets plasma, i forbindelse med forligelighedstest og transfusion til barnet.