10.700 Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner

  10.700   Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner 10.710  Når der foreligger mindst en AB0 og RhD blodtypebestemmelse kan kontrolblodtypebestemmelse udføres som  erytrocytdiagnose jf. 10.320. Resultatet sammenholdes og skal findes identisk med tidligere […]

10.600 Svarafgivelse til blodbank i anden region

10.600 Svarafgivelse til blodbank i anden region 10.610 Det fremsendte svar skal indeholde oplysninger om laboratorienumre og dato for prøvetagning samt oplysninger om bloddonors fulde navn og personnummer, AB0 og […]

10.500 Screentest for erytrocytantistoffer

  10.500 Screentest for erytrocytantistoffer 10.510 De anvendte teknikker skal kunne påvise irregulære erytrocytantistoffer med klinisk betydning og med en følsomhed som beskrevet i kapitel 14. 10.520 Påvisning af klinisk […]

10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse 10.310 AB0 og RhD blodtypebestemmelsen skal indeholde både en erytrocytdiagnose og en plasmakontrol. 10.320  Erytrocytdiagnosen skal omfatte undersøgelse for A, B og D og kan […]

10.100 Alment om blodtypebestemmelse

    10.100 Alment om blodtypebestemmelse 10.110 Ved donors første fremmøde skal der foretages blodtypebestemmelse jf. 10.300. Når der foreligger mindst en ABO og RhD blodtypebestemmelse, kan der foretages kontrolblodtypebestemmelse […]