10.600

Svarafgivelse til blodbank i anden region

10.610 Det fremsendte svar skal indeholde oplysninger om laboratorienumre og dato for prøvetagning samt oplysninger om bloddonors fulde navn og personnummer, AB0 og RhD blodtype,
evt. om der er påvist svag ekspression af A, B eller D antigen,
samt svar på antistofscreentest.