10.500

Screentest for erytrocytantistoffer

10.510 De anvendte teknikker skal kunne påvise irregulære erytrocytantistoffer med klinisk betydning og med en følsomhed som
beskrevet i kapitel 14.
10.520 Påvisning af klinisk betydningsfulde irregulære erytrocytantistoffer ved 37 °C IAT udelukker, at blodet kan anvendes til
fremstilling af aferesetrombocytter og plasma til transfusionsbrug.
10.540 Screentesten for irregulære erytrocytantistoffer skal gentages i
forbindelse med første tapning efter at donor har været gravid
eller er blevet transfunderet med blodkomponenter.