NY MASTERPLAN

DSKIs vision er at

Opbygge og udvikle en fælles national videns- og ekspertisebank inden for det klinisk immunologiske fagområde til gavn for donorer og patienter.

Det gør vi i praksis ved at:

  • vi husker altid på, at vi har kollegaer andre steder i landet
  • vi er ikke konkurrenter – vi bliver stærkere af at stå sammen
  • hvis vi mangler hjælp, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk immunologisk afdeling
  • når vi skal starte nye projekter, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk immunologisk afdeling mhp. udvikling af et fælles nationalt samarbejde
  • vi styrker specialet ved at have lægevidenskabelige/akademiske specialister, der deler viden på tværs af de 5 afdelinger
  • vi sikrer en ligeværdig geografisk fordeling af opgaverne
  • vi sikrer et netværk gennem årsmøde og videnskabelige møder
  • vi sikrer en høj ekspertviden og nationale standarder gennem udvalg og nationale fagråd
  • retningslinjer udarbejdes som nationale vejledninger

Se mere i den nye version af DSKIs masterplan her