MASTERPLAN FOR KLINISK IMMUNOLOGI

DSKI masterplan Klinisk Immunologi v2 (rev jf input) 2018

Medlemmer styregruppe:

Betina Sørensen (formand DSKI), Anne Fischer-Nielsen (næstformand DSKI), Sisse Rye Ostrowski (sekretær/kasserer DSKI), Morten Bagge-Hansen (OTCD, DSKI), Keld Homburg (OTCD), Jørgen Georgsen (formand OTCD), Bjarne Møller (OTCD, DSKI) , Kim Varming (OTCD, DSKI), Ole Pedersen (DSKI), Christian Erikstrup (DSKI)

Processen fra start i 2017 og til godkendelse af ovenstående dokumenter kan ses her