A4.300 Testning

 

 

A4.300 Testning
A4.310  Der skal foretages samme undersøgelser på blodkomponenter
til autolog blodtransfusion som ved allogen tapning.