9.200

Deklaration

9.210 Et blodcenter skal deklarere indholdet i de komponenter, som
udleveres. De enkelte komponenter skal mærkes så type af
indhold er entydigt identificeret som angivet i Bekendtgørelse
nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav
til blodbanksvirksomhed. I praksis anvendes ISBT 128 label med
en produktkode, som iht. ISBT 128 standarden definerer indholdet, se også appendiks 6. Blodcenteret bør udarbejde engenerel vejledning til blodcentrets brugere fx i form af information på hjemmeside, hvori indholdet af aktive stoffer og volumen for de forskellige komponenter nærmere specificeres.
9.220 Indholdet i blodkomponenter af de aktive substanser/celler varierer afhængig af donorkilden og de metoder, der anvendes til
fremstillingen. Samme komponenttype fra forskellige blodcentrer har derfor ikke nødvendigvis samme specifikation, dog skal
visse minimumsgrænser, som nærmere fastsat i det følgende
overholdes. Når specifikationen er fastlagt, skal blodbanken
sikre ved den løbende kvalitetskontrol (stikprøver), at de producerede blodkomponenters indhold er i overensstemmelse
med de deklarerede specifikationer.