2.040

Kontraktgennemgang

2.041 Opgaver, der udføres eksternt, skal defineres i en specifik kontrakt. Heri skal bl.a. produktkvalitet, mængde og serviceydelser
være specificeret.
2.042 Ved kontraktforhandlinger skal kontrakterne gennemgås for at
sikre, at aftalerne er klare for begge parter, og at de kan imødekommes, uden at kvaliteten kompromitteres. Denne gen-nemgang skal være et formelt, dokumenteret skridt ved udfærdigelsen af kontrakten.
Der skal udføres gennemgang af kontrakten med jævne mellemrum i løbet af kontraktperioden. I forbindelse med ændringer skal det sikres, at alle relevante dokumenter tilrettes, og at
alle relevante medarbejdere er orienteret om ændringerne.
2.043 Kundernes krav, behov og forventninger skal løbende afdækkes, fx via transfusionsråd, praksiskonsulent og lignende.
2.044 Produktændringer skal effektivt kommunikeres til kunderne via
nyhedsbrev, transfusionsråd, praksiskonsulent, staff meetings,
brugerhåndbog og lignende.
2.045 Virksomheden skal have mulighed for at inspicere opgaver, der
udføres eksternt