15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.400

Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.401 Det tilstræbes at transfundere blodkomponenter blodtypespecifikt. Det vil sige at recipientens og blodkomponentens AB0 og
RhD type skal være overensstemmende.