9.400 Statistisk proceskontrol

  9.400 Statistisk proceskontrol 9.410 For at dokumentere, at de producerede blodkomponenter lever op til specifikationerne, og at produktionen er under kontrol, skal kvalitetskontroldata indsamlet ved stikprøvekontrol underkastes statistisk proceskontrol. […]

9.300 Den løbende kvalitets- og procedurekontrol

9.300 Den løbende kvalitets- og procedurekontrol 9.310 Blodcentret er forpligtet til ved en løbende stikprøvekontrol (QC) at påse, at de rutinemæssigt producerede komponenter overholder de deklarerede specifikationer og løbende kontrollere, […]

9.200 Deklaration

    9.200 Deklaration 9.210 Et blodcenter skal deklarere indholdet i de komponenter, som udleveres. De enkelte komponenter skal mærkes så type af indhold er entydigt identificeret som angivet i […]

9.100 Indledning

    9.100 Indledning 9.110 Transfusion af blodkomponenter anvendes for at opfylde et eller flere af følgende kliniske formål hos patienten: at opretholde en passende ilttransport at korrigere blødnings- og […]