A8.300 IT-systemet

  A8.300 IT-systemet A8.301  Der bør være udarbejdet en detaljeret beskrivelse af systemet med diagrammer, hvor det er hensigtsmæssigt. Beskrivelsen skal holdes ajour. Beskrivelsen bør omhandle:- systemets principper, formål, sikkerhedsforanstaltninger […]

A8.200 Validering

A8.200 Validering A8.201  IT-systemer skal betragtes på lige fod med laboratorieudstyr og følge samme regler for validering (se kapitel 2). Det skal indgå i forbindelse med planlægning, specificering, programmering, afprøvning, […]

A8.100 Personale

A8.100 Personale A8.101 Der skal være et tæt samarbejde mellem det sædvanlige personale fx via særlige superbrugere og det personale, der udvikler og implementerer IT. A8.102  Personalet skal have passende […]

25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed

  25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed Kravene til IT-systemer til blodbankvirksomhed svarer til de krav, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1230 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. […]