A8.100 Personale
A8.101 Der skal være et tæt samarbejde mellem det sædvanlige personale fx via særlige superbrugere og det personale, der udvikler og implementerer IT.
A8.102  Personalet skal have passende uddannelse i anvendelse af
terminaler og programmer inden for deres ansvarsområde. Det
skal sikres, at der inden for blodbanken er personale, der er tilstrækkeligt uddannet til at kunne vurdere design og udføre validering af IT-programmer. Installation og drift skal varetages af
personale med passende ekspertise.