A8.200 Validering
A8.201  IT-systemer skal betragtes på lige fod med laboratorieudstyr og
følge samme regler for validering (se kapitel 2). Det skal indgå i
forbindelse med planlægning, specificering, programmering,
afprøvning, godkendelse, dokumentation, drift, overvågning og
ændring af systemet.
A8.203 Validering foretages ved indførelse af nye programmer og ved
ændring af disse, samt ved fund og retning af fejl i data og/eller
programmer.
A8.204 Lagre af data bør kunne kontrolleres med hensyn til tilgængelighed, holdbarhed og nøjagtighed. Dette bør specielt valideres
ved ændring af programmer.