A4.300 Testning

    A4.300 Testning A4.310  Der skal foretages samme undersøgelser på blodkomponenter til autolog blodtransfusion som ved allogen tapning.

A4.200 Information, vurdering og tapning

  A4.200 Information, vurdering og tapning A4.210  Patienten skal give informeret samtykke til proceduren. Patienten skal informeres om mulige bivirkninger ved donationen, om fordele og risici ved autolog og allogen […]

21. APPENDIKS 4: Autolog tapning

    21. APPENDIKS 4: Autolog tapning A4.000 Autolog blodtransfusion med prædeponering af blod udgør for nogle patienter et alternativ til blod fra frivillige bloddonorer i forbindelse med elektive kirurgiske […]