16.500 Komplikationer ved blodtransfusion

  16.500 Komplikationer ved blodtransfusion 16.510 Ved transfusionskomplikationer forstås alle komplikationer, der kan henføres til behandling med blod og blodkomponenter. 16.520 Ved symptomer på indtrædende komplikation iværksættes følgende handlinger umiddelbart: […]

16.200 Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion

16.200 Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion 16.220 Der skal altid ved opsætning af en blodtransfusion og inden en blodtransfusion påbegyndes, dvs. ved patientens side, foretages endelig konferering for at sikre, at […]

16.100 Anvendelse af blod

  16.100 Anvendelse af blod 16.101 Før iværksættelse af behandling med blodkomponenter skal lægen indhente patientens informerede samtykke jf. Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 § 24. Informationen skal […]