NYHEDER

Nyt censorkorps til Bioanalytikeruddannelsen

Der søges nyt eksternt censorkorps.

Censorkorpset beskikkes for en 4–årig periode fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024.

Censorerne beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter indenfor alle specialer.

 

Ansøgningskriterier:

I Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18, (2020) § 27 er bl.a. følgende nævnt:

En censor skal have

 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Derudover er der krav til kvalifikationsniveauet for censorer ved Bioanalytikeruddannelsen svarende til et af følgende:

 • diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt
 • påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf
 • uddannelse på master-/kandidatniveau

Endvidere har censor pligt til at orientere sig i eksamensbekendtgørelsen, læringsudbytter og prøvekriterier i uddannelsen. Ansøger skal kort angive sin relation til Bioanalytikeruddannelsen.

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode, som aktuelt er d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024. Det er dog muligt løbende at supplere censorkorpset med censorer, som beskikkes for den resterende del af en igangværende periode. Ved udløb af en periode, er det muligt at søge om genbeskikkelse.

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. de fem uddannelsesinstitutioner, som udbyder Bioanalytikeruddannelsen i Danmark, benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

 

Der er ansøgningsfrist d. 23. juni 2020, og der er åben for ansøgning fra d. 20. maj 2020.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk:

 • Klik på ”Bioanalytikeruddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
 • Sæt flueben i kassen og tast cpr-nummer
 • Klik på ”hent data”
 • Udfyld skemaet
 • Klik på ”indsend ansøgning”

 

OBS – hvis du allerede har et login til hjemmesiden:
Log ind og klik herefter på uddannelsens link under Beskikkelsesansøgning til venstre. Hvis du har glemt dine login-oplysninger, kan du klikke på “glemt adgangskode”.

Senest medio november sendes besked til ansøgere om optagelse i censorkorpset.

Coronavirus udbrud i Kina

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af anbefalinger fra ECDC kommet med forholdsregler vedr coronavirus infektioner og rejser til Kina. Du kan se anbefalingen på TMS-GÆLDENDE VERSION. Smitteudvalget holder øje med situationen. Ændres den, vil det fremgå af informationen på det angivne link. Rejsekarantænelisten og -kortet vil blive opdateret såfremt andre lande inkluderes i rejsekarantænen.

Nyt initiativ: Yngre Kliniske Immunologer

En gruppe af uddannelsessøgende læger har taget initiativ til at oprette et udvalg for Yngre Kliniske Immunologer. Formålet er, at skabe et netværk for yngre læger, cand. scient.er og studerende. Derudover fungerer udvalget også som referencegruppe for bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at inkludere de yngre læger i arbejdet i DSKI og hilser forslaget velkommen.

Der er allerede nu arrangeret en temadag i Odense d 2. december. Program og tilmelding kan findes her

Læs mere om udvalget i kommissoriet som findes her

Hold øje med kalenderen

Kalenderen opdateres løbende med invitationer til spændende kurser, møder, foredrag og kongresser. Har du noget du vil annoncere, så send en mail til formand@dski.dk

Spændende symposium om immundefekt og gen editering

Den 7. oktober afholder projektgruppen PASCAL-MID symposium i Aarhus om immundefekt og CRISPR/Cas gen editering. Der er sammensat et rigtigt spændende program med foredrag fra nogle af de førende forskere inden for området.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage, men registrering er nødvendig. Se program og registrering her

Konference om uspecifikke effekter af vacciner

Var du til årsmødet og høre Christine Stabell Benn, så har du muligheden igen. Der afholdes for første gang en konference om uspecifkke effekter af vacciner, hvor hun er blandt foredragsholderne. Se mere info under Kalender

Ny rejsekarantæneliste

Version 8 af rejsekarantænelisten for donation er udgivet og ligger tilgængelig på www.bloddonor.dk samt på denne hjemmeside.

Det nye i version 8 er, at den gule karantæne for Wien er udvidet til at omfatte hele Niederösterreich og desuden Sydmähren i Tjekkiet (ligger lige nord for Niederösterreich – den største by i Sydmähren er Brno).

Velkommen til DSKI’S nye hjemmeside

DSKI har fået ny hjemmeside. Vi håber du kan lide den, ellers er du velkommen til at kontakte bestyrelsen med forslag.

Siden har fået en anden opdeling i menuerne. Det har givet mere plads til at have et punkt om Speciallægeuddannelsen, Nationale Fagråd og relevante links til kliniske immunologiske afdelinger i lander, nationale og internationale guidelines og selskaber. Desuden har Organisationen af Transfusionscentre i Danmark (OTCD) fået en side.

Siden er selvfølgelig under løbende udvikling og nogle af siderne er også fortsat under udarbejdelse.

Mødekalender opdateret

Send gerne sekretæren en e-mail (info@dski.dk)  med oplysninger om kommende møder/kongresser, så de kan blive publiceret.