NYHEDER

FIRE HÆMOVIGILANCE WEBINARER

Joint the Haemovigilance Webinars, an exclusive series of 4 webinars where scientists, haematologists, transfusion nurses, regulatory authorities and consumers come together to discuss safety and quality through data, the care and wellbeing of donors, and improving consumer engagement.  in a series of four, free, open-access, online forums in late 2022. Se mere under kalenderen

VELKOMMEN

Vi byder velkommen og siger tillykke til Steffen Thorsen, som pr. d. 1. september 2022 er ansat som hoveduddannelseslæge i Klinisk Immunologi i Region Hovedstaden.
DSKI ser frem til at få dig som engageret kollega.

Held og lykke med din uddannelse.

CHRISTIAN ERIKSTRUP VALGT TIL ISBT’S BESTYRELSE

Professor og overlæge i Blodbank og Immunologi, AUH er blevet valgt som bestyrelsesmedlem i ISBT. DSKI ønsker ham STORT tillykke

Hele ISBT bestyrelsen kan ses herunder

 • President Elect: Pierre Tiberghien
 • Vice President: Jill Storry
 • Secretary General: Gwen Clarke
 • Regional Director Eastern Mediterranean: Maha Badawi 
 • Regional Director Europe: Christian Erikstrup
 • Regional Director North Americas: Tie: Katerina Pavenski / Sandra Nance (TBC)
 • Regional Director South Americas: Jose Eduardo Levi
 • Regional Director Western Pacific: Nelson Hirokazu Tsuno

NY LÆGE I HOVEDUDDANNELSE

Vi byder velkommen og siger tillykke til Lasse Fløe, som pr. d. 1. marts 2022 er ansat som hoveduddannelseslæge i Klinisk Immunologi i Videreuddannelsesregion Nord.
DSKI ser frem til at få dig som engageret kollega.

Held og lykke med din uddannelse.

 

 

NY PROFESSOR

Morten Dziegiel tiltræder et klinisk professorat ved Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin, i klinisk immunologi med særligt fokus på blodtyper og alloimmunisering. Mortens indsats indenfor området er internationalt anerkendt og universitetet ønsker at konsolidere fagområdet med professoratet.

Stort tillykke til Morten

 

ÅRSMØDE 2022 NY DATO

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse det planlagte fysiske årsmøde i Kolding 9. og 10. marts 2022. Der vil fortsat blive afholdt et møde 10. marts 2022 med generalforsamling samt evaluering af DSKI-udvalg. Nærmere information om dette følger (virtuelt eller fysisk, dagsorden mv.).

Desuden har vi fastlagt nye datoer for et videnskabeligt årsmøde på Comwell i Kolding 12.-13. oktober 2022. Reserver gerne disse datoer

FÅ BIVIRKNINGER VED BLODDONATION

En ny rapport viser, at meget få bloddonorer og patienter oplever bivirkninger eller komplikationer når de donerer og modtager blod. De bivirkninger som finder sted, består oftest af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke og er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Selvom der er primært er tale om milde komplikationer er det vigtigt, at overvåge bivirkningerne, som aldrig kan undgås fuldstændigt. Det står et udvalg under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi for, som arbejder for at øge sikkerheden for donorer og patienter. Udvalget har netop udgivet en rapport med data fra 2020. Danmark er et af de få lande i verden som har en registrering af alle bivirkninger ved bloddonation, og som også medtager de meget milde bivirkninger.

Rapporten viser, at stort set alle registrerede bivirkninger er milde uanset tappemåde. I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne inden for få timer og langt størstedelen af bivirkningerne består af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke. Rapporten viser, at bivirkninger er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Blod og bloddonation er en livsnerve i det moderne sundhedsvæsen. Hvert år er der 180.000 danskere, som frivillig, anonymt og uden betaling donerer blod og plasma for at hjælpe andre. Bloddonation er en sikker procedure, som har fundet sted gennem mange år med meget få bivirkninger eller komplikationer for både dem som donerer og modtager blod.

se hele rapporten her

NY MASTERPLAN

DSKIs vision er at

Opbygge og udvikle en fælles national videns- og ekspertisebank inden for det klinisk immunologiske fagområde til gavn for donorer og patienter.

Det gør vi i praksis ved at:

 • vi husker altid på, at vi har kollegaer andre steder i landet
 • vi er ikke konkurrenter – vi bliver stærkere af at stå sammen
 • hvis vi mangler hjælp, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk immunologisk afdeling
 • når vi skal starte nye projekter, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk immunologisk afdeling mhp. udvikling af et fælles nationalt samarbejde
 • vi styrker specialet ved at have lægevidenskabelige/akademiske specialister, der deler viden på tværs af de 5 afdelinger
 • vi sikrer en ligeværdig geografisk fordeling af opgaverne
 • vi sikrer et netværk gennem årsmøde og videnskabelige møder
 • vi sikrer en høj ekspertviden og nationale standarder gennem udvalg og nationale fagråd
 • retningslinjer udarbejdes som nationale vejledninger

Se mere i den nye version af DSKIs masterplan her

ÅRSMØDE 2021

Efter en Coronapause kan vi nu igen mødes til årsmøde. Årsmødet afholdes d 25-26. oktober 2021. Christian Erikstrup og Christine Nilsson har sammensat et rigtigt spændende program. I kan se program og adresse for årsmøde på siden DSKI ÅRSMØDE

Jeg glæder mig til at se jer alle

med venlig hilsen

Betina

Tilmelding som stamcelledonor på sundhed.dk

Det er nu muligt for alle borgere at melde sig som stamcelledonor med NemID på sundhed.dk.

Denne løsning er blevet til  i et regionalt samarbejde mellem de klinisk immunologiske afdelinger og Danske Stamcelledonorer Vest+Øst.

I Danmark foretages der ca. 140 allogene hæmatopoietiske stamcelletransplantationer årligt med enten et familiemedlem eller en frivillig ubeslægtet donor.

Når der benyttes ubeslægtede donorer, er det oftest donorer fra udlandet, som bliver brugt.

I Danmark er kun ca. 1 pct. af befolkningen tilmeldt som frivillig ubeslægtet stamcelledonor. Til sammenligning er ca. 10 pct. af befolkningen i Tyskland donorer, så der er formentligt et stort uudnyttet potentiale for at kunne rekruttere danske donorer og deraf i højere grad at blive selvforsynende.

Processen for at tilmelde sig som stamcelledonor via sundhed.dk er lige til.

Den potentielle donor skal besvare et elektronisk spørgeskema om helbred.

Efter godkendt besvarelse tilsendes et kit med instruktion, så donor selv kan lave et mundskrab, som efterfølgende returneres sammen med informeret samtykke til Danske Stamcelledonorer.

Når HLA type, AB0 og CMV status er analyseret, er donor tilmeldt som international stamcelledonor.

Den nye sundhed.dk løsning er et ”add-on”. Man kan således fortsat melde sig på vanlig vis via tappestederne i forbindelse med bloddonation.

Premieren på sundhed.dk løsningen markerer en ny national strategi for de regionale klinisk immunologiske afdelinger.

Hidtil har man skulle være bloddonor for også at være stamcelledonor, men dette er altså nu ikke længere en forudsætning.

Beslutningen er truffet på baggrund af internationale erfaringer, den offentlige interesse og ikke mindst teknologisk udvikling og samarbejde, der har gjort det muligt nemmere og hurtigere at kunne HLA typebestemme registerdonorer.

Projektgruppen planlægger sammen med Bloddonorerne i Danmark et reklamefremstød i efteråret i forbindelse med World Marrow Donor Day den 18. september 2021.

I mellemtiden arbejder vi på finpudsning af logistikken på henholdsvis KIA, Århus Universitetshospital og KIA, Rigshospitalet afhængigt af donors bopæl.

Hvis man har lyst til at melde sig som stamcelledonor eller bare kigge på sundhed.dk websitet, kan det findes her: https://www.sundhed.dk/borger/service/om-sundheddk/nyheder/nu-kan-du-melde-dig-som-stamcelledonor/

 

Mange hilsner fra projektgruppen

Helle Bruunsgaard og Anne Werner Hauge, Danske Stamcelledonorer Øst

Betina Sørensen og Randi Berg, Danske Stamcelledonorer Vest

Call for group leaders for the LEO Foundation Skin Immunology Research Center

Call for group leaders

The LEO Foundation Skin Immunology Research Center (SIC) will recruit 1-2 group leaders during 2021-22. We now welcome letters of interest from scientists with an outstanding track record and innovative vision for a new independent research group within the area of skin immunology.

SIC_Group Leaders_Call for Letters of Interest 2021

SIC addresses fundamental research questions within modern immunology and aims to become a platform for world-leading studies in skin immunology and inflammation. The new group leaders will establish independent research programmes within the field of immunology and skin biology/disease. The primary criteria for future group leaders are excellence in fundamental research and/or translational research and a genuine interest in interacting with other researchers at the centre in order to develop it as a research centre of excellence.

Candidates’ background includes an MD, PhD or equivalent degree, postdoctoral training and a strong track record of publications and as corresponding author published in leading journals. International networks and experience, such as training in high-quality institutions and universities globally, are meriting. Applicants must qualify for a professorship or associate professorship at the University of Copenhagen.

We offer:

 • A generous package, including salary, support for other personnel and consumables.
 • Attractive modern laboratory and offices in the heart of Copenhagen.
 • Access to cutting-edge technologies through shared-resource platforms and staff expertise in flow cytometry, single-cell sequencing, genomics, imaging and data analytics.
 • A vibrant scientific community with a strong internal synergy suited for easy collaboration and exchange with other centres and departments at the University of Copenhagen and the greater Danish scientific community.

About the centre

The LEO Foundation Skin Immunology Research Center was founded in 2019 based on a ten-year grant. It is a vibrant, internationally diverse and ambitious research environment with state-of-the-art facilities and technologies located at the Faculty of Health and Medical Sciences at the University of Copenhagen. The location on the twelfth floor of the Maersk Tower is ideal for collaboration and exchange with other centres and departments within the faculty and Copenhagen science community.

Read the full call and learn more about SIC here.