A1.200 Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN)

    A1.200 Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN) A1.210  Forårsages af moderens IgG erytrocytantistoffer, der passerer placenta og reagerer med fosterets/barnets tilsvarende erytrocytantigener. Hyppigste involverede erytrocytantistoffer anti-A/anti-B, antiD, […]

A1.120 RhD immunprofylakse

  A1.120 RhD immunprofylakse Formålet er at sikre RhD neg fertile kvinder mod RhD immunisering ved hjælp af anti-D immunglobulinbehandling. A1.121 Prænatal eller antenatal RhD immunprofylakse er indført i henhold […]