A1.110

Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer

A1.111  Blodtypebestemmelse og screentest udføres svarende til patientundersøgelse (se 13.400).
A1.112  Alle gravide tilbydes tidligt i graviditeten (6.-10. graviditetsuge)
en blodtypebestemmelse, med henblik på RhD immunprofylakse og tidlig påvisning af irregulære erytrocytantistoffer, der
kan give anledning til hæmolytiske sygdom hos foster og nyfødt (HDFN).
A1.113 RhD neg kvinder tilbydes desuden undersøgelse for irregulære
antistoffer i 25. graviditetsuge med henblik på påvisning af RhD
immunisering i graviditeten. Ligeledes tilbydes RHD bestemmelse af fosteretpå plasma fra moderen.
A1.114 Henvisning af gravide med irregulære antistoffer til fødsel på
fødested med højt specialiseret funktion afhænger af

  • antistofspecificitet (se tabel A5.3)
  • immunglobulinklasse
  • antistoftiter
  • tidspunkt i graviditeten
  • tilstedeværelse/udvikling af antigen hos fosteret/barnet
  • anamnese med tidligere fødsel af barn med HDFN