FÅ BIVIRKNINGER VED BLODDONATION

En ny rapport viser, at meget få bloddonorer og patienter oplever bivirkninger eller komplikationer når de donerer og modtager blod. De bivirkninger som finder sted, består oftest af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke og er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Selvom der er primært er tale om milde komplikationer er det vigtigt, at overvåge bivirkningerne, som aldrig kan undgås fuldstændigt. Det står et udvalg under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi for, som arbejder for at øge sikkerheden for donorer og patienter. Udvalget har netop udgivet en rapport med data fra 2020. Danmark er et af de få lande i verden som har en registrering af alle bivirkninger ved bloddonation, og som også medtager de meget milde bivirkninger.

Rapporten viser, at stort set alle registrerede bivirkninger er milde uanset tappemåde. I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne inden for få timer og langt størstedelen af bivirkningerne består af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke. Rapporten viser, at bivirkninger er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Blod og bloddonation er en livsnerve i det moderne sundhedsvæsen. Hvert år er der 180.000 danskere, som frivillig, anonymt og uden betaling donerer blod og plasma for at hjælpe andre. Bloddonation er en sikker procedure, som har fundet sted gennem mange år med meget få bivirkninger eller komplikationer for både dem som donerer og modtager blod.

se hele rapporten her