Tilmelding som stamcelledonor på sundhed.dk

Det er nu muligt for alle borgere at melde sig som stamcelledonor med NemID på sundhed.dk.

Denne løsning er blevet til  i et regionalt samarbejde mellem de klinisk immunologiske afdelinger og Danske Stamcelledonorer Vest+Øst.

I Danmark foretages der ca. 140 allogene hæmatopoietiske stamcelletransplantationer årligt med enten et familiemedlem eller en frivillig ubeslægtet donor.

Når der benyttes ubeslægtede donorer, er det oftest donorer fra udlandet, som bliver brugt.

I Danmark er kun ca. 1 pct. af befolkningen tilmeldt som frivillig ubeslægtet stamcelledonor. Til sammenligning er ca. 10 pct. af befolkningen i Tyskland donorer, så der er formentligt et stort uudnyttet potentiale for at kunne rekruttere danske donorer og deraf i højere grad at blive selvforsynende.

Processen for at tilmelde sig som stamcelledonor via sundhed.dk er lige til.

Den potentielle donor skal besvare et elektronisk spørgeskema om helbred.

Efter godkendt besvarelse tilsendes et kit med instruktion, så donor selv kan lave et mundskrab, som efterfølgende returneres sammen med informeret samtykke til Danske Stamcelledonorer.

Når HLA type, AB0 og CMV status er analyseret, er donor tilmeldt som international stamcelledonor.

Den nye sundhed.dk løsning er et ”add-on”. Man kan således fortsat melde sig på vanlig vis via tappestederne i forbindelse med bloddonation.

Premieren på sundhed.dk løsningen markerer en ny national strategi for de regionale klinisk immunologiske afdelinger.

Hidtil har man skulle være bloddonor for også at være stamcelledonor, men dette er altså nu ikke længere en forudsætning.

Beslutningen er truffet på baggrund af internationale erfaringer, den offentlige interesse og ikke mindst teknologisk udvikling og samarbejde, der har gjort det muligt nemmere og hurtigere at kunne HLA typebestemme registerdonorer.

Projektgruppen planlægger sammen med Bloddonorerne i Danmark et reklamefremstød i efteråret i forbindelse med World Marrow Donor Day den 18. september 2021.

I mellemtiden arbejder vi på finpudsning af logistikken på henholdsvis KIA, Århus Universitetshospital og KIA, Rigshospitalet afhængigt af donors bopæl.

Hvis man har lyst til at melde sig som stamcelledonor eller bare kigge på sundhed.dk websitet, kan det findes her: https://www.sundhed.dk/borger/service/om-sundheddk/nyheder/nu-kan-du-melde-dig-som-stamcelledonor/

 

Mange hilsner fra projektgruppen

Helle Bruunsgaard og Anne Werner Hauge, Danske Stamcelledonorer Øst

Betina Sørensen og Randi Berg, Danske Stamcelledonorer Vest