Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er kåret som Danmarks bedste uddannelsesafdeling 2020. Udnævnelsen sker på baggrund af inspektorbesøg i 2019.

Afdelingen får prisen for at være en afdeling, der har en god uddannelseskultur, hvor alle har en positiv indstilling til speciallægeuddannelsen og arbejder aktivt for et godt læringsmiljø; både uddannelseslæger, speciallæger og det ikke-lægelige personale.

Afdelingen scorede ved inspektorbesøget i november 2019, højeste point på 15 af de 16 målepunkter og fremhæves i øvrigt ved at have implementeret alle udpegede forbedringsinitiativer fra det forrige inspektorbesøg i 2015 blandt andet med øget afsnitstilknytning og delegation af ansvarsområder til uddannelseslægerne og kombineret med et øget hands-on træning i laboratoriet.