Nyt censorkorps til Bioanalytikeruddannelsen

Der søges nyt eksternt censorkorps.

Censorkorpset beskikkes for en 4–årig periode fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024.

Censorerne beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter indenfor alle specialer.

 

Ansøgningskriterier:

I Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18, (2020) § 27 er bl.a. følgende nævnt:

En censor skal have

 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Derudover er der krav til kvalifikationsniveauet for censorer ved Bioanalytikeruddannelsen svarende til et af følgende:

 • diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt
 • påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf
 • uddannelse på master-/kandidatniveau

Endvidere har censor pligt til at orientere sig i eksamensbekendtgørelsen, læringsudbytter og prøvekriterier i uddannelsen. Ansøger skal kort angive sin relation til Bioanalytikeruddannelsen.

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode, som aktuelt er d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024. Det er dog muligt løbende at supplere censorkorpset med censorer, som beskikkes for den resterende del af en igangværende periode. Ved udløb af en periode, er det muligt at søge om genbeskikkelse.

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. de fem uddannelsesinstitutioner, som udbyder Bioanalytikeruddannelsen i Danmark, benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

 

Der er ansøgningsfrist d. 23. juni 2020, og der er åben for ansøgning fra d. 20. maj 2020.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk:

 • Klik på ”Bioanalytikeruddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
 • Sæt flueben i kassen og tast cpr-nummer
 • Klik på ”hent data”
 • Udfyld skemaet
 • Klik på ”indsend ansøgning”

 

OBS – hvis du allerede har et login til hjemmesiden:
Log ind og klik herefter på uddannelsens link under Beskikkelsesansøgning til venstre. Hvis du har glemt dine login-oplysninger, kan du klikke på “glemt adgangskode”.

Senest medio november sendes besked til ansøgere om optagelse i censorkorpset.