Master i personlig medicin

Vær med til at forbedre fremtidens forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom

Jeg er utrolig glad for at kunne fortælle jer, at den nye Masteruddannelse i personlig medicin er blevet godkendt!

Masteruddannelsen starter i september 2021 og vi åbner for ansøgninger til uddannelsen d. 15. januar 2021. I kan læse meget mere om uddannelsen, kurserne, optagelseskrav og ansøgningsprocessen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Uddannelsen udbydes i et unikt samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet.

Efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med personlig medicin

Master i personlig medicin er en helt ny masteruddannelse for kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik mv og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk o.lign. baggrund.

Opbygning

Uddannelsen består af 60 ECTS svarende til 1 års fuldtidsstudie. Studiet udgøres af 5 obligatoriske kurser, et masterprojekt samt 2 valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig alt efter interesse og/ eller behov. Se mere her: www.personligmedicin.ku.dk

Læs på deltid samtidig med at du arbejder

Masteruddannelsen kan tages på deltid over 2-6 år og vil have studiestart hvert år. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan gennemføre den sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Søg om optagelse på master i personlig medicin

Ansøgningsperiode: 15. januar – 1. maj 2020
Uddannelsens varighed: September 2021 – juni 2023 (eller længere, hvis ønsket)
Deltagere: Maksimum 30

Bliv klogere på masteruddannelsen via hjemmesiden www.personligmedicin.ku.dk

Venlig hilsen

Sisse Rye Ostrowski